Algemene voorwaarden Greenpeace Cadeaus

Onder de algemene voorwaarden wordt verstaan:

Organisator: Stichting Greenpeace Nederland
Actie: Greenpeace cadeaus
Actiesite: www.greenpeace-cadeaus.nl
Deelnemer: een natuurlijke persoon.

De actie wordt georganiseerd door Greenpeace Nederland:
info@greenpeace.nl
Pakhuis Amsterdam Jollemanhof 15-17,
1019 GW Amsterdam,
Postbus 3946, 1001 AS Amsterdam.

Over Greenpeace

Greenpeace doet onderzoek naar milieuproblemen en oplossingen, voert campagne en overlegt met bedrijven en overheden. Met een grotere achterban kan Greenpeace meer bereiken bij bedrijven en overheden. Greenpeace is onafhankelijk en accepteert geen giften van bedrijven of subsidies van de overheid.

Op de actie zijn de actievoorwaarden van toepassing. Door aan de actie deel te nemen, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de actievoorwaarden.

Hoofdelement van de website is het vergroten van de achterban van de organisator. Met behulp van een formulier op de website kunnen bezoekers zich aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief of een donatie doen. In ruil hiervoor ontvangen bezoekers een cadeau. De cadeaus worden binnen enkele weken verstuurd, zolang de voorraad strekt. De persoonsgegevens die worden achtergelaten worden vastgelegd in de donateursadministratie van de organisator.

Alleen indien een verkeerd of een defect cadeau is ontvangen kan dit cadeau worden geretourneerd naar bovenstaand adres. Bij dergelijke klachten en klachten van een andere aard kan er ook contact worden opgenomen met de Servicedesk op telefoonnummer 0800 – 4 22 33 44.

Door de ‘check box’ onderaan het bestelformulier aan te vinken geef je de organisator toestemming om je via e-mail te informeren over haar acties en campagnes, om je te vragen om haar op andere wijze te steunen of om donateur te worden.

De deelnemers die zich hebben aangemeld voor de e-mail nieuwsbrief ontvangen deze eens per 3-4 weken en tussentijds indien noodzakelijk geacht door de organisator. Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt verzonden. De afmelding wordt direct verwerkt.

Er wordt alleen telefonisch contact opgenomen met de deelnemers die zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan de organisator. Afmelden voor het telefoongesprek kan direct tijdens het telefoongesprek of via onze Servicedesk 0800 – 4 22 33 44.

Overige voorwaarden

De organisator behoudt het recht om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.
Naw-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de organisator in verband met de deelname aan deze actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de organisator en zullen vertrouwelijk en conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Door het achterlaten van persoonlijke gegevens op de website, accepteert de deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en gebruikt door organisator ten behoeve van het verstrekken van informatie aan de deelnemers over de acties van Greenpeace. De gegevens die worden gebruikt om een vriend uit te nodigen zullen niet door de organisator ofwel derden worden gebruikt. Lees voor meer uitleg over hoe de registratie van persoonsgegevens door Greenpeace werkt, in het Greenpeace privacybeleid.

Onze statistiekensoftware verzamelt informatie over de datum en de tijd waarop je onze website hebt bezocht en kan ook de bewegingen van een bezoeker binnen de site volgen. Greenpeace gebruikt deze gegevens om de doelmatigheid van de site te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de website de meeste bezoekers heeft) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site in te schatten. Deze website gebruikt Google Analytics, een door Google Inc. geboden webanalysedienst. Google Analytics gebruikt ’cookies’. U kunt meer over cookies lezen in ons privacybeleid.

De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware. De organisator is tevens niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van persoonlijke gegevens of enige ander vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.
Iedere aansprakelijkheid van organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze actie sluit organisator voor zover wettelijk mogelijk volledig uit.

De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator.
De organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.
Niets uit de inhoud van de website mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator. Delen via Facebook en Twitter juichen we echter ontzettend toe.

De organisator streeft ernaar op deze website producten aan te bieden die zijn vervaardigd van materialen die voldoen aan de eisen die voortvloeien uit haar doelstellingen.

Greenpeace Nederland,
[13 november 2012]